Продължаващо медицинско обучение

Продължаващото медицинско обучение по онкология е дългосрочна програма на фондация МОРЕ-Дарзалас ежегодно публикувайки учебни книги, посветени на малигнените (онкологични) заболявания провеждайки постоянни обучителни семинари.


Предстоящ обучителен семинар по онкология и психоонкология


Партньори