Продължаващо медицинско обучение

Продължаващото медицинско обучение по онкология е дългосрочна програма на фондация МОРЕ-Дарзалас ежегодно публикувайки учебни книги, посветени на малигнените (онкологични) заболявания провеждайки постоянни обучителни семинари.


Втори обучителен семинар по онкология и психоонкология


Първи обучителен семинар по онкология и психоонкология


Партньори