Продължаващо медицинско обучение

Включвайки проекти за развитие на здравната екосистема ние се стремим да ускорим достъпа до високо-технологични решения в областта на онкологичната скринингова, диагностична и терапевтична дейност. Чрез практическите знания и опит на мрежата ни от партньори и експерти, нашата дигитално реконструктивна мисия цели  да спомогнем за развитие на аналитични и дълбоко- интеграционни технологични решения, свързани с обработка и предикция на резултати, теле-медицинска свързаност и ментално здраве в мултидисциплинарната онкологичната помощ. 


Актуално обучение


Партньори