Продължаващо медицинско обучение

Продължаващото медицинско обучение по онкология е дългосрочна програма на фондация МОРЕ-Дарзалас ежегодно публикувайки учебни книги, посветени на малигнените (онкологични) заболявания провеждайки постоянни обучителни семинари.


Диагностика на остри лимфобластни левкемии


Партньори