Автоматичният хематологичен анализатор – отвъд очевидното