Генетичният материал на кръвните клетки – какво, как, кога, защо

Лектор: проф. д-р Георги Балаценко