Имунофенотипизация на ОЛЛ. Линейна принадлежност и субкласифициране. Таргети за лечение и мониториране.