Какво ни казват автоматизираните хематологични анализатори

Лектор: доц. д-р Яна Бочева