Клиничен случай: Апаратна лимфоцитоза при β-таласемия майор