Клиничен случай: Апаратна моноцитоза при пациент с миелопероксидазна недостатъчност и COVID-19

Лектор: д-р Соня Гочева