Клиничен случай: Дискриминантни индекси за таласемия минор и желязодефицитна анемия при микроцитни анемии

Лектор: д-р Христина Христозова