Костномозъчно изследване. Аспирация или биопсия – как, какво, кога, защо

Лектор: проф. д-р Маргарита Генова