Периферна кръвна картина и диференциално броене – как, какво и колко

Лектор: проф. д-р Маргарита Генова