Въведение в хемопоезата

Лектор: проф. д-р Маргарита Генова